Models avaluats de programes d'estiu que milloren l'equitat educativa i la inclusió social

Estudi d'evidència

Objectius

Fer avançar la política pública local cap a un escenari d’universalització de la garantia del dret al lleure d’estiu, del qual estem encara lluny. Durant l’estiu, s’ha de poder donar resposta social, educativa i de lleure a totes les famílies, i de tots els estrats socials, no només deixar que hi accedeixin exclusivament aquelles que s’ho poden costejar.
 

Amb aquesta publicació volem empènyer i accelerar aquest procés d’institucionalització del lleure educatiu de l’estiu com a política pública, que ja veiem inevitable, perquè l’estiu deixi de ser un amplificador de les desigualtats educatives i esdevingui un espai d’equitat i de qualitat educativa.

Destinataris

Responsables polítics i tècnics dels programes municipals de casals d'estiu.
 
En el context català, de programes d’estiu n’hi ha molts, molt diversos, impulsats per actors de
naturalesa molt diferent (oferta pública, oferta social i oferta privada) i amb inquietuds i objectius també diversos, fins i tot poc cohesionats. Per això volem contribuir a dotar tots aquests actors d’un llenguatge comú, d’un marc comú d’estratègies de treball contrastades per equilibrar la qualitat de l’oferta i amplificar els beneficis actuals i els impactes en la millora competencial dels i les participants així com en la cohesió de les comunitats.

Aquí teniu, doncs, una eina basada en el coneixement, la praxi i el contrast científic i orientada a fomentar la reflexió estratègica sobre com oferir, dissenyar i desplegar uns programes d’estiu als municipis que transformin el panorama actual de desigualtat socioeducativa i contribueixin a igualar les oportunitats educatives i el capital social de totes les infàncies i adolescències.