Recursos


Troba aquí les orientacions que necessites per desplegar al teu municipi una política d’Estiu Enriquit per fer de l’estiu un trampolí d’oportunitats educatives per a tots els infants i joves, sense excepció.

Guies
per planificar i impulsar un programa d’estiu enriquit

Maleta de recursos d'Estiu Enriquit.

Com planificar pas a pas una política d’estiu enriquit als municipis que garanteixi el dret a gaudir del lleure d’estiu a tots els infants i joves, especialment als que viuen en situacions vulnerables.

Garantim el dret a gaudir d’activitats d’estiu?

Els resultats de l’Enquesta de participació d’infants i adolescents a les activitats d’estiu de 2022 fan evident la necessitat d’aplicar mesures per a la universalització de les activitats d’estiu: més beques i ajuts, més oferta a tot el territori, més acompanyament a les famílies i més recursos per a la inclusió.

Les 7 claus per difondre amb èxit les activitats d’estiu

Una guia pràctica per saber com comunicar, acompanyar i fer accessible l’oferta a tothom. Com engrescar les famílies més distants de l’oferta d’estiu? En quins aspectes cal posar l’accent per cridar l’atenció dels infants i adolescents? Quines figures tenen un paper rellevant per fer accessible l’oferta a les famílies amb dificultats socials o econòmiques?

L’Estiu Enriquit en 11 passos

L’accés a activitats educatives durant l’estiu és una necessitat plantejada avui en dia en què l’escolarització obligatòria no aconsegueix dotar infants i joves amb totes les competències essencials per a la vida. Amb aquest autotest ràpid podreu valorar d’una manera sintètica en quin punt està la vostre administració local en el desplegament de polítiques públiques d’equitat educativa durant l’estiu.

Els casals d’estiu: una oportunitat 360. Guia per a la implementació municipal

Els casals d’estiu són espais educatius que ofereixen a infants i joves oportunitats de descoberta, socialització i desenvolupament de competències per a la vida. El municipi ha de vetllar perquè siguin espais enriquidors, igualitaris i inclusius. Però com fer-ho? Quins passos, quins documents i quines dimensions de treball cal tenir en compte per impulsar una política local de casals d’estiu?

Avancem cap a un Estiu Enriquit

L’estiu és un dels moments més emocionants de l’any. Els infants, adolescents i joves mereixen gaudir d’un estiu ple d’oportunitats educatives i experiències enriquidores. Quins eixos, reptes, estratègies i mesures permeten als municipis reflexionar i avançar cap a un Estiu Enriquit?

Experiències inspiradores locals d'Estiu Enriquit

Molts municipis estan liderant, codissenyant i implementant propostes d’Estiu Enriquit adaptades al seu territori. Quins reptes han assolit i pretenen desenvolupar? Quins aprenentatges han adquirit? Quines estratègies i canvis han aplicat?

Actes i trobades de responsables i organitzadors d'activitats d'estiu

Resum de la jornada: El municipi connectat, la clau de l’Estiu Enriquit

El passat 9 de març de 2022 vam celebrar la jornada El municipi connectat, la clau de l’Estiu Enriquit en el marc de la campanya d’#EstiuEnriquit de l’Aliança Educació 360 que te com a objectiu impulsar l’acció dels governs locals en l’ampliació del dret educatiu durant l’estiu de tots els infants i joves d’una manera equitativa, inclusiva i de qualitat

6 reptes i 30 solucions de l’Estiu Enriquit

Quins són els principals reptes d’un Estiu Enriquit? Com donar-hi resposta? Com iniciar canviis que ens apropin cap a un estiu enriquit al municipi? Coneix les 30 solucions als 6 reptes de l’estiu que van compartir tècnics i regidors, entitats de lleure i centres educatius a la jornada #EstiuEnriquit.

Bibliografia

Un bon estiu per als joves

L’informe exposa les evidències dels resultats dels programes d’estiu en infants i joves en quatre àrees de benestar: aprenentatge i enriquiment acadèmic, desenvolupament social i emocional, salut física i mental, i seguretat i conductes de risc.

Cada estiu compta

L’estudi es va fer per determinar si (i com) els programes d’estiu amb competències acadèmiques i enriquiment de lleure poden beneficiar els estudiants.

Impulsant l'aprenentatge a l'estiu

Recomanacions basades en les avaluacions plurianuals fetes entre 2011 i 2016 dels programes d’estiu de cinc districtes escolars seleccionats: Boston, Dallas, Comptat de Duval a Florida, Pittsburg i Rochestar a Nova York.